Glede og alvor på Kanal 10

05 mai , 2016

Det er mye spennende som skjer på Kanal 10 for tiden. Under konferansen “Global Media Summit 2016 & Platinum Award Gala” i Dallas Texas som ble avholdt i helgen mottok Kanal 10 Norges TV-Sjef Edward John en pris. Han ble presentert som visjonsbæreren for Kanal 10 Norge og programleder for Scandinavia LIVE, for ulike undervisningsserier og for Kanal 10s forskjellige programsatsinger. Han vant Global Media Platinum Award 2016 for hans mange års fremragende bidrag og arbeid innen tv, media og musikk.

Andre Platinum Award prismottakere på “Global Media Summit” var blant andre Wendy Alec fra God TV hvor de når 951 millioner hjem og Amani Mustafa (Egypt) som med sitt TV-program når 300 millioner personer i Nord-Afrika og Midtøsten. 

“Global Media Summit” arrangeres av “Christian Women in Media”, sammen med “Christian Media Association” og “Christians in Communications”. Kanal 10 Norges internationale representant og produsent for Scandinavia LIVE, Karin Hughes Daniel (Edward Johns søster) sitter i styret til Christian Women in Media (CWIMA). Dette styret består av flere ledere innen kristent media. Karin mottok også en pris under Global Media Summit 2016, fra CWIMA “EXCELLENCE IN COMMUNICAIONS AWARD 2016”

Flere fra Kanal 10-Norge ledelsen var til stede på Global Media Summit 2016 under prisutdelingen. Kanal 10s daglige leder, Rigmor Holst, var også blant gjestetalerne under den internasjonale konferansen.

Vi på Kanal 10 Norge ser disse utmerkelsene som en bekreftelse på vårt fokus omkring kvalitet det siste året, og ser at dette har vært betydningsfullt og riktig.

Derfor må vi fortsette å prioritere dette og håper at enda flere norske programprodusenter skal bidra med kvalitetsprogrammer til Kanal 10 Norge.

Vi er glade for priser og premier, men vi ønsker samtidig å nevne den alvorlige økonomiske situasjonen for Kanal 10 Norge. Som du sikkert vet, har vi ved flere anledninger gått ut med appeller om spesielle tiltak for å klare å betale våre regninger, for eksempel Telenor. Gjennom Herrens trofasthet og svaret fra alle våre støtte­partnere kan Kanal 10 fortsette arbeidet.

Selv om vi har klart å betale de mest akutte regningene gjennom slike aksjoner, har vi ikke klart å kom­me videre i forhold til å få økonomien i balanse. I tillegg til vanlige inntekter trenger vi to millioner kro­ner ekstra før sommeren, for å kunne skape økonomisk balanse.

Vi trenger også 500 nye mediamisjonærer som gir minst 250 kr i måneden, eller at allerede eksisterende media­misjonærer øker sitt bidrag med tilsvarende beløp hver måned.

Dette om vi skal kunne slippe å komme med varsler om kriser. Situasjonen er at vi i midten av mai må betale ytterligere 265.000 kroner til Telenor for å fortsette å kunne sende programmer.

I mai er det ti år siden Kanal 10-gruppen begynte sitt arbeid. I sommer kommer grunnleggeren Börje Cla­esson med boken “Mitt liv med Jesus” på svensk og på norsk. Sammen med Kanal 10 Sverige skal dette jubileet markeres på flere måter, blant annet i våre direktesendinger 23. - 27. mai.

Den som i denne situasjonen gir en engangsgave på 1000 kr eller mer får boken “Mitt liv med Jesus” som premie. Det gjelder også de som blir nye mediamisjonærer med minst 250 kr i måneden og mediamisjonærer som høyner sitt månedlige bidrag med samme beløp.

Vi ber om din hjelp til å komme oss over dette økonomiske fjellet som har reist seg foran oss. Du kan selvfølgelig sende e-post til info@kanal10.no.

Vi drives av visjonen om å få se en million personer komme til tro på Jesus Kristus i Norge. For Gud – og for den som tror – er alt mulig. Gud velsigne deg og tusen takk for din støtte!

Med hilsen,

Börje Claesson,
Konsernsjef, Kanal 10 Media

Edward John, 
TV-sjef, Kanal 10 Norge Media 

Ruben Agnarsson,
Vise konsernsjef, Kanal 10

 

 

 

 

Aktuelt
Blogginnlegg