VI BER FOR DEG

16 jan , 2017


Helt siden starten har Kanal 10 Norge hatt bønn som høy prioritet. Derfor har vi alltid hatt et ukentlig bønneprogram der våre seere kan ringe inn og bli bedt for.


Det er ingen bønneemner som er for små eller for store. Gud lengter at vi skal komme til Ham med alt vi tenker og bærer på, det vi drømmer om, det vi gleder oss over eller det vi sliter med. 

Når vi får et bønnesvar, la oss ikke vente med å takke for det, da dette er også er en del av vår gudstjeneste.

"Gå gjennom hans porter med takkesang, inn i hans tempelgårder med lovsang. Lov ham og pris hans navn!"
Salme 100; 4

Hver mandag kl 19:00-20:30 (med unntak av kampanjeuker) vil vi be for deg. Send ditt bønneemne til be@kanal10norge.no eller ring oss i sendetiden på telefonnr: 674 94 777.

Aktuelt
16 jan , 2017
Blogginnlegg