- Klart vi kan!

10 feb , 2017
OPTIMISTISK: Edward John vil bruke enhver anledning til å forkynne evangeliet - over hele verden.


​Kanal 10 arbeider som mange vet for å komme a jour økonomisk. Pr. i dag er det et etterslep på ca. 800 000 kroner fra tidligere husleie på Bjerke og satellitt-leie hos Telenor. Edward John skriver åpenhjertet og direkte om situasjonen.

Mange er berørt, forvandlet og satt fri av den Hellige Ånd igjennom TV ruten. Dette er ingen lek! Vi ser og opplever daglig at mennesker blir satt fri og finner veien hjem til Faderens hjerte. Halleluja! Det er dette det handler om - EVIG FRELSE FOR HVER DEN SOM TROR PÅ JESUS SOM FRELSER OG HERRE.

Vår jobb er ene og alene å spre disse GODE NYHETER til alle mennesker, over hele jorden. Ja, vi fokuserer mest på Norge, men vi ser mye lengre også.

Vi tenker å strekke vår tro og spenne våre teltplugger mye lengre ut. 2017 blir ett fantastisk år, med mange nye og spennende muligheter, til å speile Guds rike.


FRA HOLMESTRAND TIL VERDENS ENDE

Er det mulig å drive VERDENS MISJON fra Holmestrand? KLART VI KAN! «Alt er mulig for den som tror» (Markus 9:23)

Kanal 10 Norge er velsignet med meget gode misjons-partnere, som allerede er ute og gjør det vi på engelsk kaller – «the dirty work» (på norsk; feltarbeid). De er våre «hender og føtter» ute i markene. Afrika, Øst Europa, Asia og Saudi Arabia - er områder vi kommer til å satse på denne sesongen og utover. 

Jeg vil fortelle deg mer i detalj angående vår verdens misjon senere. Først må jeg fokusere på våre akutte behov, slik at vi kan komme i gang med disse enorme mulighetene ute i verden.


EDWARD JOHN, ER DET VANSKELIG Å BE OM PENGER TIL KRISTEN TV? 

Mange stiller meg dette spørsmålet med litt forakt i stemmen: «Edward John, er det ikke vanskelig å be om penger for Kristen TV hele tiden?»

Venner, NEI
! Det er IKKE vanskelig! Dette er en anledning for oss å kunne vinne EN SJEL TIL. Vi vet jo at en sjel er verdt mer enn hele verden. Du skjønner, vi som arbeider på Kanal10, ser resultatet av mennesker som møter Jesus.

Jeg fikk en telefon her om dagen fra en jente som hadde tatt imot Jesus da hun hørte min tale fra Froland i sommer. Vet du hva? Om de siste 6 år med hardt arbeid, svette, tårer, negativ presse omtaler, baktalelser, økonomisk press osv. bare var for henne - var det verdt ALT.

Denne damens sjel er mer verdt enn hele verden! WOW! Om vi bare kunne se denne sannheten, så ville vi ha gjort nesten hva som helst, for å vinne EN SJEL TIL. Derfor, er det ikke vanskelig for meg å be deg stå med oss økonomisk.

Jeg vet jo også i mitt hjerte, at du som er partner, føler akkurat det samme som meg.

Vi er jo familie - Guds familie og Guds kropp - som ønsker alle det aller beste. 

Hvis ett lem lider på kroppen, lider vi alle. 

Derfor er det ikke vanskelig å be «resten av kroppen» om å gi litt ekstra til Guds rike. Det er en glede!

 

VI MÅ TENKE ANNERLEDES!

Jeg tror vi hører mange negative røster komme frem på grunn av litt uvitenhet angående Guds økonomi. Den av oss som har satt sitt hjerte på å gjøre Guds gjerninger - holder ikke tilbake - men «tar til seg Guds rike ved makt!»

Det vil si, vi har bestemt oss for å gjennomføre Guds gjerninger - koste hva det koste vil. Da er ikke navn eller rykte viktig lengre - alt som betyr noe er det Jesus sier vi skal gjøre.

Hvorfor sier jeg dette? Fordi jeg ønsker å se at vi kommer oss til ett nytt nivå i våre tanker angående Guds økonomi. Jeg er overbevist om at hvis vi alle hadde hatt ett positivt syn på alle rundt oss, og vi alle hadde gjort litt, så hadde ingen i Guds rike manglet noen ting. Vi hadde hatt mer enn nok til all god gjerning. Er du ikke enig? Jeg tror det.

Jeg for min del har bestemt meg for at jeg vil bruke enhver anledning jeg får til å forkynne evangeliet - over hele verden. Tiden er kort og dyrebar. 

LA OSS TENKE POSITIVT OG LA HERREN LEDE OSS TIL SEIER I ALT VI GJØR. KAN VI SE ET FORVANDLET NORGE? KLART VI KAN!UMIDDELBARE BEHOV FOR VIDERE DRIFT AV KANAL 10:

1. TIDL. HUSLEIE STUDIO OSLO: 300 000 NOK
2. TELENOR SATELLITT: 520 000 NOK


TOTALT: 820 000 NOK
Hvis åtte hundre (800) av oss partnere og støttespillere kunne gi en ekstragave på 1000 NOK denne måneden er vi i mål. 

Må Herren velsigne deg og ditt hus. Tusen takk for din støtte og villighet til å kjempe for sjeler i Norge - Verden.

Edward John Hughes
Kanal 10 Norge, TV sjef

Aktuelt
10 feb , 2017
Blogginnlegg