Kanal 10 Asia med satsing for Norge!

27 feb , 2017

MANGE MENNESKER: Mange kommer på møtene hvor Guds Ord forkynnes.

For alle som har et bankende hjerte for misjon, vil Kanal 10 Asia ha to kveldssendinger tirsdag og onsdag kl. 19.00. Sendingene går på Kanal 10 Norge.

Kanal 10 Asia sender på satellitt til Pakistan og India, selv om dekningsområdet for satellitten er så og si hele Asia.
Men siden 2013 da kanalen startet, har både responsen og målet vært nettopp Pakistan og India.

Kanalen sender på urdu, hindi, tamil, singalesisk og også noe koreansk, i tillegg til en del på engelsk. 
Dette fordi Herrens ord for kanalen var fra Ap.gj 2.11: "Forkynn Herrens velgjerninger på deres eget morsmål"...


PÅ LUFTA: Kanal 10 har kontinuerlig sendinger i Asia.

Fra studio i Holmestrand
Sendingene disse dagene går kl 19:00 fra studioet i Holmestrand, og seerne vil få se mye spennende klipp fra Asia.
Både visjonsbæreren Børje Claesson, programlederen Knut Tømmerbakk og daglig leder for Asiakanalen, Øyvind Rygg, vil delta i programmene, sammen med gjester.

"Vi tror vi står foran en ny tid med misjon i Norge", sier Øyvind Rygg. "Nordmenns misjonsbrann har ikke sloknet, men tar seg nye uttrykk i nettopp å satse på TV og de sosiale mediene som når mennesker på helt nye måter"
Aktuelt
Blogginnlegg