1. NOVEMBER FYLTE KANAL 10 NORGE 8 ÅR

01 des , 2018
-og dette ble feiret i studioet i Holmestrand.

Festen ble delt opp i to: Det ble laget et 2 timers jubileumsprogram med programlederen Elisabeth Mork, sammen med Kanal 10 grunnleggerne Börje og Britt Claésson, daglig leder Øyvind Rygg, teknisk sjef Jim Hansen, regissøren Ruben Grande og den musikalske gjesten Mathilda Röydnemo.

Knut og Hilde Tømmerbakk var forhindret fra å delta denne kvelden, da Knut hadde blitt sykemeldt.

Det ble vist klipp og snakket om disse litt turbulente, men også spennende og fine årene som var lagt bak oss. Samtidig som dette programmet gikk, var det fest for ansatte, frivillige, venner og produsenter i studioet i Holmestrand.
Börje og Britt Claésson fikk en diplom for å vise vår takknemlighet for hva de har lagt ned av ressurser og engasjement for å få etablert og drevet kanalen disse årene. Det ble også samlet inn en gave fra både seerne og medarbeiderne på ca 30.000 kr som skulle gå til satellittarbeidet til Kanal 10 Asia.

Flere av de tilstedeværende delte ord og oppmuntringer med festdeltakerne. Det ble poengtert at det var en glede over at ikke bare hadde kanalen nå blitt norsk, fått norske eiere og norsk styre, men at visjonen som opprinnelig var gitt til kanalen da den fødtes, fortsatt er like viktig og det kompasset som det styres etter.
 
Under 7-årsfesten ifjor kom ordet om at nå hadde kanalen lagt bak seg de 7 magre årene, og de 7 fete hadde begynt. Det har vi faktisk allerede merket, en ny giv fra seerne i respons og økonomisk support, som gjør at vi kan se optimistisk på fremtiden.

Aktuelt
Blogginnlegg