Vi ber for deg

Vi ønsker å stå sammen med deg gjennom de ulike utfordringene du møter i livet. Vi vet at vi kan tjene den levende Gud, Han som hører og ser. Han har lovet å svare våre bønner når vi ber i Jesu navn, og mange av oss har opplevd det og tror på det. Takk for at du gir oss tillit til å be for deg og de du presenterer.

Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil ta deg med i bønn.
Følg også med på programmet «Vi ber for deg» hver mandag kl 19:30.