Om Kanal10 Norge.


Kanal 10 Norge er en del av konsernet Kanal 10 Media AB. Her finner du et bredt utvalg av programmer, alle med et tydelig kristent fokus. Vi leverer alt fra spillefilmer, nyheter, barneprogrammer, undervisning, debatter, lovsang og bønneprogram. En uke hver måned sender vi vår populære kampanjeuke.

Vi bekjenner oss til den apostoliske trosbekjennelse, med Jesus tydelig i fokus.

De fleste av programmene våre er på norsk, men enkelte programmer er på svensk, dansk og engelsk.

Aktuelt
Seneste blogginnlegg

Sen sommermimring

31 august, 2016

Nå har det gått noen måneder siden jeg takket ja til stillingen som daglig leder for Kanalen. Noen gratulerte og noen kondolerte, men jeg forstod godt hva de mente. Spennende og utfordrende arbeid og utrolig mye å ta tak i. Jeg ble også dessverre nødt til å ta noen ”tøffe grep” og permittere 10 medarbeidere, for utgiftene var større enn inntektene. Vi har også tatt beslutningen om å flytte hele kanalen fra Bjerke i Oslo til Industriveien i Holmestrand, hvor vi kan få gode lokaler til en mye rimeligere leie. Vi ønsker å styre kanalen med visdom, slik at hovedfokuset ligger på at vi kan sende gode programmer ut til dere, og ikke bare regninger som kommer inn.

Åpne dører
Vi har aldri hatt så mange åpne dører og muligheter som vi har nå og har bruk for TV-bussen på mange spennende oppdrag. Blant annet ønsker vi å fullføre prosjektet "10 byer 10 nasjoner", i første omgang i to eller tre nasjoner.

Det viktigste er likevel å utvise mer og mer lydighet i alt vi gjør. Vi lever i en tid da alt går veldig fort og derfor kreves det også mer av oss. Det er så mye som vil ta vårt fokus, og mye er kanskje ikke rett prioritering. Der- for må vi fokusere på ”Hva har Gud egentlig sagt?” Derfor er det å søke visdom og ledelse hos Gud for veien videre, blitt mitt hovedfokus.

Vi kan ikke stå fast, da går det bakover
Under OASE-stevnet ble det talt ut en profeti over Norge. At Norge har et kall til å reise seg i en profetisk gjennombrudd salvelse, for å gå inn i den autoritet og i det mandat som Gud har kalt oss til. Derfor er dette noe som ligger tilgjengelig for oss, men som først blir en del av våre liv når vi søker det i bønn. Det er en levende Gud vi tjener og hans ord er levende. Lever vi tett med ham, får vi et spennende liv med forandringer hver dag. Ikke la stress og uro, eller alle verdens bekymringer stjele fra deg et fantastisk liv med Gud.

Lydighet forløser nåde og frukt i våre liv. La oss søke Gud sammen for en forandring i vår nasjon. Han kan og han vil.

Vi ønsker deg en fortsatt god sensommer!

Kjærlig hilsen

Knut Tømmerbakk

Daglig leder på Kanal 10