Kanal 10 Norge til alle hjem i Norge!


  • Vi vil være et redskap for vekkelse og liv for menigheter og enkeltpersoner. 
  • Vi vil vise hva Gud gjør fra Den Norske Kirke og til trosbevegelsen og alt der imellom.
  • Vi vil gi et tydelig og klart bilde av Jesus Kristus som Guds sønn og presentere korset som den eneste veien til frelse for dem som tar imot ham. 
  • Vi vil stå for original, klassisk kristendom. Kanal 10 Norge ønsker å være en profetisk klar røst i vår tid, basert på Guds Ord og Åndens ledelse. 
  • Vi vil undervise den troende i å leve et fremgangsrikt og sunt kristenliv i tjeneste for Herren.
  • Vi skal bruke norsk språk og kultur slik at evangeliet kan formidles på morsmålet. (Ap.gj 2.11)
  • Vi vil være en røst for de forfulgte kristne i alle land, og en støtte for Israel og det jødiske folket.
Aktuelt
Seneste blogginnlegg
Å gjøre Guds vilje
22 aug , 2016
Kristen TV kan være et effektivt redskap for spredningen av evangeliet på mange måter. Det når folk i deres stuer, via nettbrett, smarttelefoner og via internett. Kristen TV er effektivt
Sommeren bruker å være en god tid for mange, men dessverre også en tid der enkelte føler at de faller utenfor.
På en vegg i en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig hadde noen risset følgende. Les mer.
Det finnes virkelig en slik definisjon. “Lovsang er en form for bønn for å hylle og å uttrykke sin kjærlighet til Gud”.
Winston Churchills ord renner meg i hu etter besøket hos Annika Östberg i hennes hjem utenfor Søderhamn.