Gateway Church

Gateway Church er en kirke som er lokalisert i Dallas/ Fort Worth, Texas. Gateway Church ønsker å ha fullt fokus på hvert menneske, siden Gud er opptatt av hvert menneske. De ønsker at hver person som kommer til Gateway skal vokse i sin nære relasjon til Jesus.

 

De har som visjon å se hvert menneske frelst, helbredet, satt fri, disippelgjort, utrustet, og satt i tjeneste.

Gateway Church mener at en menighet er så mye mer enn en gudstjeneste i løpet av en helg. Det er å bygge relasjoner med andre mennesker, vokse i troen og bygge et sterkt fundament for familien. De vil at enhver person skal ha sjansen til å oppleve hva Gud har for dem.


Sendingstider
Onsdag  kl 22:30
Torsdag kl 10:30
   


Program på Kanal10 Norge