Roberts Liardon


Roberts Liardon er forfatter, offentlig taler, kirke historiker og har evangelisert i over 125 land rundt i verden. Hans bøker er oversatt til mer enn 60 språk og solgt i over 15 millioner eksemplarer. Helt tilbake i tenårene var Roberts inspirert til å skrive boken «Guds generaler» som omhandler livene til de mest kjente kristne lederne de siste hundre årene. 

Gjennom sin tjeneste har han vært med å bygge opp over 40 menigheter og bygget 5 bibelskoler rundt i verden.

I sine tv programmer har han både undervisning fra Bibelen, og han har portretter om flere av «Guds generaler» som han har skrevet om i boken sin.