Ingen kan vel ha misset å høre om finske Pâivi Râsânen og hennes situasjon i
Finland, hvor hun som rikspolitiker har blitt tiltalt og er midt oppe i en rettsprosess
for å ha hevdet og vært enig i det Bibelen sier om seksualitet og forholdet til homofil
praksis.
Dette har vi som kanal vært engasjert i både under kampanjeukene og i programmet
Kanal 10 kl 10.
En side er jo hvordan det vil gå med denne kvinnen og det hun er tiltalt for.
En annen side er hvordan utviklingen går her i Norge og hva vi kan si om disse
områdene her etter som tiden går.
Kan vi si om noen år at det kun finnes
2 kjønn, at homofil praksis ikke er velbehagelig for Gud, og at en mann som
ligger med en mann ikke kan arve Guds rike?
Kan vi si at samboerskap er synd og at abort er mord uansett hvor gammelt fosteret er
eller om det til og med er unnfanget etter en voldtekt?
Kan vi si at det finnes to utganger fra dette livet – himmel eller helvete og at de som
ikke vil tro på Jesus havner i helvete?
Kan vi nekte å ansette transpersoner, homofile og andre som lever utenfor
Bibelens standard i kirker og andre kristne organisasjoner?
Vi som enkeltmennesker, menigheter og TV-kanal må overgi oss til Bibelen og hva
den sier hvordan vi skal leve, snakke og tenke.
Her er det ikke rom for tolkninger eller kulturelle tilpasninger. Bibelen ER vår
referanse.
Så er det alltid viktig å ha rett holdning når man skal si og hevde kontroversielle
sannheter.
En har sagt: ”Å snakke om helvete kan kun den gjøre som samtidig har tårer i øynene”
Og den som hevder Bibelens sannheter om abort og homoseksualitet, må samtidig
kunne kjenne smertene fra de som sliter med dette, og være fri fra fordømmelse og
forakt.
Ja vi skal holde Guds sannheter frem – men alltid samtidig som vi elsker og respekterer
menneskene det gjelder.