Mange av Kanal 10s seere er eldre og etter som tiden går vil også en del trenge
å bruke tid på aldershjem, sykehus og andre institusjoner.
Vi er så takknemlige for å bo i Norge hvor de aller fleste får en omsorgsfull
og god alderdom, samt at man har et helsevesen som tar hånd om oss når vi
blir syke eller trenger annen type hjelp.
Samtidig som vi er glade for dette, ser vi at TV-tilbudet på mange av disse
institusjonene er bestemt og styrt av helt andre enn de eldre og syke selv.
Når man kommer rundt på disse stedene finner man ofte ikke de kristne
TV-kanalene, som spesielt når folk er eldre, syke eller under annen type press,
nettopp kan trenge TV-kanaler som kan bringe lindring, trøst og omsorg fra
Bibelen og det levende Guds-ordet i form av forkynnelse og musikk.
Vi får stadig kontakt med eldre som er veldig frustrert over dette og de har ingen
å vende seg til. Man har ofte valgt inn et TV-tilbud til disse gruppene som ikke
matcher med deres behov, og da fører til at livet blir enda mer tomt og meningsløst
Her er det viktig at vi som er yngre, og som er venner, familier eller andre type
nærkontakter prøver å hjelpe til der det trenges.
Her om dagen ringte en eldre mann som bodde på et helsehjem.
Han hadde TV på rommet sitt og hadde faktisk Kanal 10 der.
Da han kom tilbake etter et kortere sykehusopphold, var det satt inn ny
TV-boks på rommet hans og Kanal 10 fantes ikke lenger i programtilbudet.
Mannnen ringte til oss og visste ikke hva han skulle gjøre. Da vi henviste til
vaktmesteren på stedet fikk vi av ham et ganske avvisende svar.
Saken løste seg imidlertid da vi kontaktet kabel-TV-montøren direkte og at de tok
i det. Dette illustrerer godt hvilke ”fjell” våre syke og eldre må over for å få inn
kristne kanaler.
Ofte møter de ingen forståelse og noe av det eneste som for mange gir livet
mening tas i fra dem.
La oss reise oss mot dette slik at det levende Ordet gjennom kristen TV kan få
frihet på våre aldershjem og institusjoner.