En viktig del av programtilbudet til Kanal 10 er programmet “Kanal 10 klokka 10”, som har gått tirsdager, onsdager og  torsdager kl 10, 17 og 22.
Programmene har fått mye respons, og har fokusert på verdisaker – reformasjon, dvs Guds  levende ord inn i ALLE deler av samfunnet vårt. I politikk, kultur, skolesystem og helsevesen. Dette er SÅ viktig og vi må alle som kristne ikke bare sitte i våre møter og bibelgrupper, men ta med oss vår levende kristne tro inn i alle deler av samfunnet vårt. Men å engasjere seg politisk er ikke det samme som å forkynne og dele evangeliet. Kritikken tilbake til  oss som kanal når vi går ut politisk er ofte unyansert, foraktfull og aggressiv. Ofte har vi blitt beskyldt for ting vi ikke har gjort, misforståelser om motivene våre osv. Vi tåler kritikk og omtale, men det er et uttrykk som sier “Velg dine kamper”, og Kanal 10 skal ikke være en politisk kanal eller arena, men mye mer det vi kaller reformatorisk.

Vi skal stå opp for de viktige sannhetssakene som kampen mot abort, mot den nye kjønnsideologien og for Guds Ord ut i hele Norge. – Ikke bare i hjertene men også i samfunn og kultur. Vi vil stå opp for enkeltmennesker og grupper som lider urett, det være seg fattigdom, diskriminering eller annen urett.

Vi kommer til å stå opp for trosfrihet og kjempe mot undertrykkelse og  hat. Dette kan vi gjerne bli kritisert for, siden dette faktisk er viktige saker som det er verdt å “dø for”. Gud gav jo kanalen en klar visjon, og den må vi følge. I denne visjonen sies det ikke noe om politisk ansvar og engasjement. Men det første punktet er å være en kanal for nytt liv og vekkelse i Norge.
I vekkelsen ligger det også reformasjon. Og i reformasjonen ligger det å stå opp for de bibelske sannhetene i det samfunnet som vi lever i, så ikke forråtnelse skal komme inn å ødelegge land og folk. Derfor må vi fortsatt stå opp rakrygget for de bibelske sannhetene.