Kanal 10 har nå i nesten ett år holdt på med ombygging til den nye for oss TV-standarden HD.
Dette er jo vel sent, da de aller fleste andre TV-kanaler i Norge har sendt HD
i mange år. Men, pga den økonomiske situasjonen, har vi først nå vært i stand til å oppgradere utstyret og sendingene
våre fra SD (standard definition) til HD (High definition).
Dette innebærer for deg som TVseer en mye bedre bildekvalitet, og forhåpentligvis også et mer stabilt lydbilde ved at ny teknikk har blitt innkjøpt for dette. Ved HD-overgang må så og si all teknikk byttes ut, noe som vi har holdt på med siden våren 2020.
Da kjøpte vi inn brukt HD-utstyr fra NRK, for å bruke i kontrollrommet vårt på Bjerke. Dette fungerer perfekt. 6 kameraer er på plass og også den nye TV-bussen vår, som vi brukte for første gang nå i påsken, under påskekonferansen på Storstua i Asker.

Ny setting med kulisser ble bygget til studio før jul og siste del av den kom på plass nå i april – og vi er nå godt rustet for årene som ligger foran oss.
I tillegg til alt produksjonsutstyr, skulle også alt sendeutstyr byttes om til HD. Dette er den siste fasen som er gjort nettopp nå.
På sendesentralen vår i Sverige, som vi fortsatt har sammen med svenske Kanal 10, er også nytt utstyr blitt innkjøpt og satt i produksjon.Og på den norske sentralen på Økern i Oslo, hvor signalene våre blir sendt ut til alle kabel-TV plattformene og på
satellitt, er også ting byttet ut og nye avtaler skrevet. Nå kan du ta imot HD på alle distribusjonplattformene som vi er
på i Norge. Du ser nå detaljer som du sikkert ikke har lagt merke til før. Hele bildeopplevelsen er mye mer detaljert og fremstår friskere og mer naturtro.
Alt nytt av programmer som vi får inn og som vi lager selv, fra i fjor sommer, er i full HD og vil fremstå med mye høyere
kvalitet rent teknisk enn tidligere.
Men eldre materiale vil selvfølgelig fortsatt vises på den gamle måten.
Takk til alle dere som har bidratt til at vi kunne kjøpe inn teknikken som vi nå for alvor kan ta i bruk.
Og takk til alle dere som har vært tålmodige med oss denne tiden med begrenset teknisk kvalitet.