Det oppstod når dette skrives (mars 2020), en situasjon i Norge hvor en av de andre kristne kanalene gjorde noe som satte sinnene i kok over hele landet. Dette ble tatt opp på facebook og det mobiliserte en hel hær av mennesker med ulike meninger om for og mot det TV-kanalen hadde gjort.
Denne konkrete saken er ikke temaet her, men hvordan vi håndterer et slikt fenomen.
Facebook er vår tids gapestokk. De vi er uenige med, setter vi fast her. Her henger vi ut politikere som vi er uenige med og kristenledere som vi mener tråkker over streken.

Tonen er sjelden respektfull eller vennlig, men krass, foraktfull og dømmende.
Mange fremholder sin rett til å ”avsløre vranglære”.
Men skal dette gjøres på facebook?

Bibelen sier noe om å gå til din bror og tale ham til rette. Er vi for feige til det?
Det kan se slik ut.

Brev, mail, telefon og sms kan jo brukes – og til og med et besøk for å nå den det gjelder.

Hvorfor skal ”hele verden” se hva du mener om en meningsmotstander?
Her må vi skjerpe oss.
Det er så lett å sitte bak sin skjerm trygt hjemme og uttrykke seg istedet for å ta kontakt med den det gjelder.
Sett deg på ”andre siden av skjermen”, om det var deg som ble kristisert for noe du opplevde veldig urettferdig.
Ville du ikke foretrukket en personlig kontakt og kunne forklart deg?
Vi har ytringsfrihet i Norge og det er en dyrebar rettighet.
Alle kan si hva de vil. Terskelen for å bli dømt for ærekrenkelse er høy.
Dette er vi jo glade for, men vi må passe oss. Det er en stor synd å vise disrespekt og forakt for en bror eller søster.
Vi har den samme tro, vi elsker den samme Jesus og vi skal til samme himmel.
Så la oss være rene i relasjonene med hverandre og behandle hverandre med verdighet.

Og er det noe som har hendt, ta personlig kontakt!