Debatten om homofile og lesbiskes såkalte rettigheter i de ulike kirkesamfunn og menigheter – at de skal få leve ut sin kjærlighet MED menighetens velsignelse, fremstår svært underlig.

Om man elsker Gud – og da følger Hans ord, er jo dette fullstendig irelevant.

Man behøver ikke være hverken teolog eller prest, forkynner eller bibellærer for å se dette – man må bare kunne lese.

Bibelen er tindrende klar både i det gamle og mye testamentet, at samliv mellom likekjønnede er synd og ikke forenlig med å leve med Gud og Hans vilje.

Uansett hva man føler eller ikke forstår i forhold til tiden vi lever i – er det ingen argumenter innenfor dette feltet som kan betvile hva som står skrevet i Guds Ord og da hva som er Guds klare vilje.

Seksuelt samliv er gitt oss som en gave i ekteskapet – mellom en mann og en kvinne og kun der.

Alle andre følelser, ønsker eller tolkninger er synd og i opposisjon til Hans vilje for oss.

Samtidig er ikke vi satt til å forakte eller kritisere de som er UTENFOR Guds rike og velger en slik livstil. De trenger jo å få høre Ordet om Jesus og hans nåde og tilgivelse.

Men i menigheten – kan man IKKE akseptere dette – like lite som vi aksepterer annen synd som tyveri, spott, løgn, hor eller alt annet som er i strid med Guds Ord. (1.Kor 6).

Bare slå opp og les!