En predikant sa en gang: Det eneste som er konstant er forandringene!
Kanskje et paradoks, men likevel helt sant.
Samfunnsmessig er vi i en helt spesiell tid hvor de fleste av oss lever under noen type av unntakstilstand og forandring. For oss som TV-kanal har vi midt i denne forandringen faktisk vår glanstid.

Så mye respons fra seere, gaveinntektene har øket og nye sendepartnere kommer til.
Samtidig har det åpnet seg nye muligheter for distrubusjon, som feks Altibox, og rundt oss bygges
ulike plattformer for kristen TV, menigheter og kirker bruker media slik at evangeliet enda lettere
kan nå inn i menneskers hjem og hjerter.

Kanal 10 har fått en helt ny pågang av sendepartnere, som kommer inn med nye konsepter i sine
programpakker, og ønsker å tenke annerledes enn tidligere.
Før var det en TV- stasjon og lojaliteten lå til denne. Nå tenker man TV-stasjon, strømmetjenester,
plattformer, facebook og Youtube. Man vet ut fra mottaksvanene til befolkningen at man når ikke
alle gjennom samme kanaler lenger, men man må tenke videre og bredere for å få fisken på kroken
fisken er Ola og Kari Nordmann, men vi må ha agnet og fiskeredskapene.

Kanal 10 har de siste månedene fått mange nye produsenter på døren som vil ut i hele landet med
det dyrebare programmatrialet som de har.
Men de kommer ikke og spør om vi kan ta ansvaret for å nå hele befolkningen.
De fleste spør oss om å få være på satellitt og kabel-TV, og så ønsker de selv å gå til andre for å
bruke f.eks. deres strømmetjenester.

På begynnelsen av 80-tallet var det TV-monopol her i Norge. Så ble dette
etter mye bønn og frittenkende politikere brutt.
Deretter vokste det frem nye monopoler i det frie TV-markedet – nye
monopoler av de ulike mindre TV-kanalene. Alle ville jo vokte sine egne
domener.

Men nå sprekker dette opp igjen. Produsentene av programmer vil ut
til hele befolkningen og vet de må bruke ulike kanaler, plattformer og
tjenester.

Så nå vokser det frem en helt nye mediakultur med større frihet
enn noen sinne.
Alle kan se alt der hvor de vil. Forandringen er konstant.