Gratulerer

Gratulerer!

Du er nå en etterfølger av Jesus, og det er stor feiring og jubel i himmelen. Bibelen forteller om at det er jubel blant Guds engler når du ga ditt liv til Gud.

Vi vil veldig gjerne høre om ditt valg om å ta imot Jesus! La oss be for deg og gi deg mer informasjon om hvordan din relasjon med Gud kan vokse.
Hvis du ønsker det, kan du klikke her for å sende oss en mail til info@kanal10.no

Tilgitt!

Du starter med blanke ark!
Det første Gud gjorde når du tok imot Jesus Kristus som din frelser, var å gi deg blanke ark.
Hva ble tatt bort?
Synd – din ulydighet mot Gud som gjorde at du ble adskilt fra ham. Dine feil har blitt tilgitt!
Hvordan er dette mulig? Fordi da Jesus døde på korset betalte han straffen for alle våre synder – både fra fortiden og fremtiden.

Evig liv

Du vil leve i Guds kjærlighet for alltid! En av de mest fantastiske gavene Gud gir sine barn er evig liv med ham.

Når du forlater dette livet ved den fysisk død, vil du umiddelbart være med ham i et nytt liv i himmelen.

Men livet med Gud starter ikke først når vi dør. Det starter akkurat nå! La Gud lede deg hver dag. Hans plan vil være perfekt for deg. Med Gud i førersetet vil du oppdage en fred som overgår alt annet i livet. Og du vil ha gleden av å være med Ham for alltid.

Du starter et nytt liv med Gud. Men hva skjer videre?
Vi har noen praktiske råd som fører deg til Gud og lar Ham lære deg ting.

1. Bønn

Snakk med Gud.
Du har faktisk rett til å komme til universets hersker og være med Ham, dele dine tanker, ønsker og bekymringer. Du er tross alt Hans barn.

Snakk med Ham. Det er hva bønn handler om. Snakk med din himmelske Far.  Du kan be hvor som helst. Jesus lærte oss å til og med å be.

Én av Jesus’ disipler spurte Ham hvordan han skulle be. Han svarte ved å gi ham bønnen Fader Vår (Herrens Bønn). Dette var ikke ment til å bli ramset opp uten ettertanke.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

Minn deg selv på at Han er din Far.
Men han er også hellig, og vi må tilbe Ham. Når vi fokuserer på hvem Han er, hjelper det oss til å be videre.

La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Videre, be Gud om HANS plan og HANS vilje i ditt liv. Be om at Hans vilje skal skje i din familie og venners liv. Dette er den mest kjærlige og omsorgsfulle bønnen du kan be for dem.

​Gi oss i dag vårt daglige brød,

Be Ham om å møte dine behov. Hvis du har spesielle behov, be om det.

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Kom til Gud med all smerte du har fått i ditt liv. Tilgi dem som har gjort ondt mot deg. Be til Gud at han tilgir dine feil.

Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.

Be om Gud skal beskytte deg mot fristelser og angrep som kommer fra verden og fra onde krefter.

For riket er ditt og makten og æren i evighet
Amen.

Avslutt hvor du starter, med å tilbe, erkjenn at alt tilhører Gud.

2. Bibellesing

Finn ut hva Gud sier.
Bibelen er hovedkilden Gud bruker til å lære oss om Ham.
Å lære hva Gud sier i Bibelen er veldig viktig for ditt nye liv.

Hvordan lese Bibelen?
Finn en Bibel som er lett for deg å lese. Begynn å les!
Boken Evangliet skrevet av Johannes i Bibelen er et godt sted å begynne. Du kan deretter lese Lukas evangeliet, Apostlenes gjerninger, og resten av Det Nye Testamentet.

Start med å lese versene eller bøkene på samme måte som du leser alt annet. Du vil kanskje starte med å lese Bibelen fra perm til perm?
Gå tilbake og les enda mer grundig. Hva sier hvert vers om Gud?
Hva sier det om deg?

3. Felle​sskap

Gud har plantet deg inn i den kraftigste enheten på jord – sin menighet, sin kirke.

Et av bildene Bibelen bruker for å beskrive Guds familie, er menigheten som en kropp. Bibelen sier at Jesus er hodet og hver person som oppriktig har gitt livet sitt til Jesus, utgjør en del av kroppen. Alle er avhengig av hverandre, og alle har noe å bidra med til hele kroppen.

Men menigheten gjør noe mer enn å hjelpe hver enkelt. Sammen har menigheten en usedvanlig åndelig kraft, mot det onde i verden.

4. Hvordan finne en bra menighet,
en bra kirke?

Først, be Gud om å veilede deg.
Se etter en menighet og kirke hvor menneskene elsker Jesus og tjener Ham som Herre.
Hvor de underviser i tråd med Bibelen, Guds ord.

(Vår obs på kirker som har lite fokus på Jesus Kristus, har unødvendig stor personfokus på en leder, mener at frelse kommer av handling og ikke som en gave ved tro, som kontrollerer medlemmer, osv.)

Når du ga hele ditt liv til Jesus, begynner dine prioriteringer å forandre seg. Det vil også din relasjon til venner og familie gjøre, hvordan du arbeider og hva du bruker dine ressurser til.

Når du lærer om Jesus gjennom bønn, bibellesing og fellesskap, vil Han gi deg praktiske svar på problemer du møter i hverdagen.