Kanal 10 Norge med mer norske programmer

Kanal 10 Norges visjon:

«Et redskap for vekkelse og nytt liv i  Norge, samt speile hva Gud gjør fra Den Norske kirke og til trosbevevegelsen og alt der imellom»

Dette betydde at kanalen på en særskilt måte skulle gjenspeile den norske delen av kristenheten…

Mye bra finnes fra hele verden om hva Gud gjør, men vårt særskilte mandat var og er at nordmenn skal få «høre om Guds mektige gjerninger» (Ap.gj 2.11) på sitt eget morsmål.

Dette har ikke vært så enkelt.
Norge er lite og det kristne TV-miljøet er spesielt lite. Vi har idag 4 aktive kristne TV-kanaler i Norge, og hver skal ha sin del av disse produsentene.

Vi har også strevet med å finne produsenter med høy nok innholdsmessig og teknisk kvalitet.
Sist høst har vi intensivert dette arbeidet.
Nye produsenter er kontaktet, og det ser lyst ut.
Vi har også fått på bena igjen tidligere produsenter.
Og vi har vært med å utforme nye konsepter for enkelte norske produsenter.

Som et resultat av dette, fjerner vi mer og mer av den engelskspråklige programpakken og erstatter den med gode norske programmer, laget av nordmenn for nordmenn.