Kristen TV for hele Norge

Kanal 10 Norge har nå sendt TV i Norge siden 2010, og vi ser mer og mer nødvendigheten av en slik kanal i landet.
På 80 og 90-tallet fantes det store livskraftige menigheter i Norge, som hadde  innflytelse på store deler av samfunnet vårt.
Det som ble sagt fra talerstolen, kunne havne i pressen dagen etter, og til og med bli tatt opp blandt de de styrende myndighetene.
Ikke at alle likte det som kom, men det betydde noe i landet hva som kom.
 
Idag er det en helt annen situasjon.
På grunn av mangel på vekkelse, blir menighetene mer og mer isolert, man lytter likke lenger på samme måte som før til dem og man har ikke den røsten i landet som var mer fremtredende tidligere.
Men her har media nå tatt over. Kanal 10 og andre mediakanaler får en viktigere rolle enn noensinne fordi vi er tilgjengelige i menneskers stuer, kontorer og smarttelefoner.
Befolkningen er storforbruker på media, mange timer benyttes hver dag foran skjermene, både av barn og voksne.
 
Og det er her vi må være mer og mer fremtredende. En kristen TV kanal som Kanal 10 erstatter ikke menighetene, men er en sterk  link ut til befolkningen framenighetene. 
Vi er inne i stuene, mens menighetene er i sine kirker og bedehus. Begge deler må til.
 
Vi tror det er et mandat ledig i Norge for å tale til landet. Ikke bare det å sende kristen forkynnelse, men også å tale hva som er sant og rett til befolkning, myndigheter og inn i ulike kultursettinger. 
Hva som er sant og rett innen etikk, moral og politikk. Bibelen har noe å si på alle områder. Vi mennekser går mest i ring når vi skal prøve å rette inn våre liv etter menneskelagde filosofier og levemåter. 
Men om Bibelen blir autoritet i familie og samfunn, kommer ting på stell. Da kommer harmonien tilbake i familier og ekteskap, og lovgivende  myndigheter får en tydelig rettesnor å styre etter.
Dette kalles reformasjon og er noe som vi må få tilbake i landet.
 
Ikke undervurder de kristne mediakanalene. De er viktigere enn du kanskje tror. Tenk om vi forsvant? 
Tenk om du kun kunne få høre Guds Ord i menighetene, og aldri i media?
Da ville foråtnelsen gå raskere, og verdsligheten bli mer og mer dominerende.
Derfor ta vare på mediakanalene, be for dem, gi til dem og tal vel om dem.
Vi behøves nemlig alle sammen.