Fra Den norske kirke...

Kanal 10 Norge har en veldig tydelig visjon om hvor kanalen skal hente sine impulser
fra. ”Vise hva Gud gjør fra Den norske kirke og til trosbevegelsen og alt der i mellom….”
Vi har fått kritikk fordi vi sier ”Fra Den norske kirke”….
Mange, særlig i frikirkelige sammenhenger, er kritiske til Den norske kirke.
Og kanskje med rette.
Ofte kan vi høre om liberale prester, som hverken tror på himmel eller helvete, en
ubibelsk og utsvevende familie – og ekteskapspolitikk, åpne dører for okkultisme og
kritisk holdning til Israel.
Dette er alle områder som konservative kristne kjenner seg krenket av å høre.
Kirkene våre skal jo være tuftet på Guds Ord og være et sted for hellighet og renhet…
Men det er viktig å se noe mer i Den norske kirke.
Alle trofaste bibeltro menn og kvinner som har gitt sine liv nettopp i denne
sammenhengen. Bønnegrupper, menighetsråd og prester som elsker Gud og bare vil
vekkelse og frelse for Norge. Arbeid for unge, voksne og eldre. Tilgangen til ufrelste
familier igjennom barnedåp, konfirmasjon, brylluper og begravelser.
For mange er Den norske kirke røttene i det åndelige livet.
De kirkelige handlingene sitter i mange som et fundament og grunnlaget for det livet som
senere har vokst seg videre i andre sammenhenger. Andre igjen kjenner trygghet og
stolthet ved nettopp å være en del av kirken.
Det var aldri meningen fra Guds side at stat og kirke skulle være avhengig av hverandre,
og det er mange ting som sikkert burde vært annerledes i kirken.
Men det viktigste er de mange tusen som er en del av kirken, som kjenner tilhørighet og
som relaterer til Gud nettopp denne veien. Faktisk har mange av oss som tilhører
frikirkelige sammenhenger vært raske til å riste på hode og kritisere….Kanskje noe vi
burde be Gud om tilgivelse for?
Kanal 10 leter etter måter å vise hva Gud gjør, nettopp i Den norske kirke.
Vi er åpne for å sende gudstjenester, men også å lage TV-programmer hvor Guds
bevegelse i kirken løftes frem og vises. Hjelp oss med dette!