Lev MED kulturen rundt deg!

30 aug , 2019Du har sikkert hørt at vi sier her på kanalen at vi vil være en norsk kanal, hvor folk får høre om Herrens velgjerninger på sitt eget morsmål.Dette er også visjonene for hele Kanal 10-familien, som dekker Sverige, Asia, India og snart også Litauen.Det står i Ap.gj 2.11: At «de hørte dem fortelle om Herrens velgjerninger på deres eget morsmål»Dette er essensen – at man fikk høre evangeliet rett gjennom sitt eget vanlige kjente morsmål.
Men poenget her er ikke bare talen, men skikkene, musikken, dansen, maten, ja hele kulturen.Kultur kan man definere som «slik gjør vi det her» og alle miljøer har ulike kulturer. Familiene har en egen kultur, på arbeidsplassen, i våre menigheter og i landet vi bor i. Vi kan like eller ikke like kulturen rundt oss, men den er der like fullt. Når det står i misjonsbefalingen i Matt 28 at vi skal gå ut i hele verden å gjøre alle folkeslag til mine disipler…, kan det også menes å gå ut i alle kulturer…Og det er her vi alle kommer inn. Du i din kultur, jeg i min…Kanal 10 skal møte mennesker i mange forskjellige kulturer. 
Vi snakker om uttrykksmåter i kristne kulturer. Hvordan uttrykker vi bønn, forkynnelse, betjening, sang og musikk.For eksempel elsker noen  trekkspill, mens andre nesten hater det. Noen elsker den moderne lovsangen, andre vil ha den trauste bedehussangen. Noen vil ha en stillferdig forkynner, andre vil ha en karismatisk predikant som springer over scenen…
Dette skal vi som kristen kanal forholde oss til, slik at alle kan tilgodeses med elementer fra sin kultur.For eksempel er ikke en musikkstil mer kristen enn en annen. Musikk er som en beholder. Poenget er ikke hvordan beholderen ser ut, men hva man fyller den med…Og slik er det med de fleste uttrykksformene. Fyll derfor alle boksen med Gudsnærvær og kjærlighet!