Kristen TV - et redskap for reformasjon og bibelstroskap

Det er i mange fora idag utfordrende å stå opp for bibelske sannheter, særlig når de går på tvers av det som er «politisk korrekt»..
Det letteste er å bevege seg «under radaren» for å ikke støte noen på mansjettene.
Under kampanjeuken i januar, gikk samtalen i studio på de to utveiene av livet: Himmelen når man er frelst og helvetet om man ikke er frelst.
Straks etter ringte en dame inn og gav 5000 kr og sa:
«Når jeg hørte dere våge å tale sant om Guds Ord og det som sies om himmel og helvete, ville jeg gi disse pengene…»
For oss ble det en viktig påminnelse. Vi må ikke bare stryke katten med hårene, men ta bledet fra munnen…
 
Det er synd å abortere. Det er ikke bare et spørsmål om kvinnens eierskap til egen kropp. Det dreier seg om vern av et barns liv i mammas mage.
Abort er drap. Et foster er et barn. Og samtidige er det nåde og tilgivelse for den som har gjort abort og så vender seg til Gud.
 
Homoseksuell praksis er synd og ikke behagelig for Gud. Samtidig finnes det nåde og tilgivelse, og hjelp til å leve videre for dem som kjemper med dette.
Noen har fått hjelp med sin legning, andre har fått hjelp til å leve i avholdenhet.
 
Ekteskapet er ukrenklelig. Samtidig finnes det nåde og tilgivelse for den som bryter dette, for å kunne gå videre.
 
Dette gjelder all synd og det som vi gjør imot Gud.
Det er ikke vi som bestemmer hva som er sant og rett, men Guds Ord. Vi kan ikke sitte i en debatt og bestemme hva som gjelder og er sant.
Vi må slå opp i Bibelen og lese. Der finns standarden som vi skal leve i. Og der finns også nåden når det går istykker for oss.
 
Livet er ikke lett. Og for noen er det tyngre enn for andre. Men alle er vi avhengig av Guds godhet, tilgivelse og nåde.
 
Derfor vil vi mer enn noensinne tale sant om Gud, Hans Ord, verden rundt oss og de to utgangene på livet: Himmel eller helvete.