Den kristne mediakrigen

Den kristne mediakrigen

Kanal 10 Norge ønsker ikke å være overmodig, men faktisk så tror vi at Herren har gitt oss hele landet. 

At hvert et TV-apparat uansett sendeplattform skal kunne ha mulighet for å vise det som sendes på Kanal 10 Norge.

Jo mer vi arbeider med å utbre kristen TV i Norge, jo mer møter man på en massiv motstand mot det vi tror kan bidra til nytt liv og vekkelse i Norge: 
Man kan tenke at det kjære landet vårt er fullt av mangefold, frihet, vidsyn og åpenhet for ulike livssyn og meninger, men det stemmer nok dessverre ikke.

Svært mye av det vi tilbyr gjennom vår kanal blir sett på som uønsket, og det sies i media at ”Ingen vil ha det”. Profane mediekanaler vil ha oss til å tro at det de skriver og det de mener er folkeviljen, og den bør vi rette oss etter.
Deler av media skyter mot kristne tjenester og menigheter for å forklare dem usunne og pengegriske.

Men dette vet vi ikke er sant. 
Det finnes en sterk og stadig voksende grasrotbevegelse av menn og kvinner som vil se Guds rike bryte frem i Norge.
Folk som ikke vil ha pridemarsjer, abort, vold på TV, fritt kjønnsvalg eller en liberal alkoholpolitikk. 
Som vil ha kirker og bedehus med en sterk konservativ og bibelsk forkynnelse.
De vil se vekkelse og liv, samt reformasjon i skole, kultur og helsevesen. 
Frihet for menn og kvinner til å leve ut sin tro uten å bli sett ned på eller diskriminert.
Hvor media er kanaler for sunnhet, liv og vekst, og ikke er 
nedbrytende og tøylesløs.

Til deg som kjenner på dette: Be, ring, skriv og rop! 
Dette er en kamp vi skal fortsette og vinne!

Josva 1.6: Vær modig og sterk! For du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem.