Når vekkelsen er her…

NÅR VEKKELSEN ER HER...

Når man spør folk hva vekkelse er får man mange ulike svar. Noen mener vekkelse ikke finnes lenger,
det står ikke i Bibelen, mener man, og det er ikke noe for oss. Andre tenker på suggesjon og falske lærer.

Men faktisk er Bibelen full av vekkelse. Alt det Gud gjorde igjennom mennesker i Bibelens tid er ut-
trykk for vekkelse. Les evangeliene og Apostelgjerningene.

Folk stimlet sammen og fikk sine behov møtt i møte med Frelseren.
I vår tid kan man snakke om 3 ulike former for vekkelse: Vekkelse i det personlige livet, i menighetslivet
og i et land. Vi behøver alle disse 3 områdene. Vekkelse i det personlige livet er noe alle kristne bør og
må leve i. Å kunne leve med Gud, kjenne Hans røst, lyde ham og tjene ham.
Vekkelse i menigheten er noe vi alle bør ha i våre fellesskap, men i Norge idag ser vi dette spesielt i
ungdomsmenighetene.  
Ungdom samles, folk blir frelst hver uke og nye mennesker kommer til, lokalene blir raskt for små.
Landsvekkelse er mer sjelden, men helt avgjørende for et land og et samfunn. Mange steder blir det bare
menighetsvekkelse og da påvirker det ikke samfunnet. Blir det vekkelse i et land, blir landet forandret
med det vi kaller reformasjon. Eller ”Haugianisme” som vi kan kalle det i Norge.
Da forandres lover og regler, kultur, helsevesen og ulike samfunnsuttrykk. Alkoholsalget går ned,
kriminaliteten minsker, landbruk og industri ekspanderer og økonomien kommer på plass…
Og samtidig konfrontasjon med vekkelsens fiender, vår tids ”skriftlærde”.
Da snakker vi om forvandling og forandring som setter spor i generasjoner.
Historien viser at nøkkelen til vekkelse er at folk ber, og ber og ber. Da kommer syndeerkjennelsen og
fortvilelsen av å leve sitt liv uten Gud, at man risikerer å gå fortapt…
Tenk om vi kunne søke Gud idag, få hans tilgivelse og renselse, bli
vekket personlig, i menigheten og i landet.

Vi som kristen TV-kanal må også bære vekkelsen. Både person-
lig og med det vi bringer ut på lufta.

Vi tror vi bærer vekkelsen på Kanal 10, og at du kan ta imot den
hjemme i din stue foran TV-skjermen.
Våg å tro på Gud i deg. Våg å tro på at han vil bruke deg og at når
du åpner munnen eller tjener ham på annen måte, rører det ved
menneskene rundt deg.
Da begynner vekkelsen.