Programmer som går på dypet

Vi som jobber med kanalen ser at vi får tilgang på flere og flere programmer som går på dypet
– ikke bare lette og glade budskap med innhold som rører med følelsene
– men programmer som setter deg på valg og krever at seerne gjør noe med det de ser.

Rigmor Holst har over lengre tid arbeidet med den nye serien ”Å snakke sant om livet” som nettopp er
en slik programserie. Mennesker som har gått igjennom kriser av ulik karakter, står frem og forteller om
livet før og etter. Samt deler sine dyrekjøpte erfaringer. Gjestene er flere kjente ledere og profiler innen
kristenheten.

Gunn Riis har sammen med Arild Jægerskog laget en serie med navnet ”Hvordan håndtere og løse
konflikter” som tar oss med inn mot den kristne delen av psykoterapien og hvordan vi kan håndtere
konflikter oss mennesker imellom.

Hanne Nabintu Herland kommer i desember med ”Herlandrapporten” – intervjuer med et bredt spekter
av mennesker hvor man våger å snakke om sider av livet som strekker seg utenfor den vanlige samtalen
og til samfunnet rundt oss, politikk og etikk.

Også i programmet ”Kanal 10 Klokka 10” på torsdagene kan du legge merke til mer skarphet og spissing
inn mot det som pågår i samfunnsdebatten. Homoterapi, kjønnsdefinisjoner og religionsfriheten.
Viktige sider som vi må være våkne for. LEDER Programmer som går på dypet
For en del kan noen av disse emnene oppleves tunge og kanskje uinteressante.
Men faktum er at vi må engasjere oss innenfor disse områdene for
å være en stemme i det å hjelpe mennesker, advare mot
samfunnsutviklingen og å møte nye grupper i samfunnet med de
gode nyhetene om Jesus og hans frelsesverk.

Et stadig større antall av forfattere, vitenskapsmenn, politikere og
samfunnsrøster deltar i programmene, og gjør at vi mer og mer
kan uttale oss seriøst om de ulike kjerneemnene.