I slutten av februar fikk vi brev fra Innsamlingskontrollen om at vi var satt på deres OBS-liste, som betyr at man ikke anbefaler folk å støtte Kanal 10.
Innsamlingskontrollen er dog et ikke et statlig organ, med et statlig mandat, men en type av organisasjon som lever av å godkjenne / ikke godkjenne virksomheter som igjen er avhengig av gaver for å drive.
Tonen i pressemeldingen fra dem var svært ubehagelig, samt at det ikke ble gitt noen frister eller kriterier for å fikse opp i det de mente var feil – tvert imot la de bare ut pressemelding slik at Norges hele pressekorps kunne fortsette å “henge ut” Kanal 10.
Anklagen gikk på at vi, når vi kjøpte kanalen fra de svenske eierne, ikke fortalte seerne våre at vi brukte av innsamlede midler for å betale for kjøpet hver måned.

Dette stemmer ikke, vi har skrevet om det i programbladet og også nevnt det av og til under kampanjeukene.
Vi kjøpte kanalen for 15 millioner og skal betale dette tilbake hver måned over 7 år, rentefritt, over driftsbudsjettet til kanalen.
Vi har nå allerede betalt tilbake 5 millioner og innen ca 5 år har vi betalt de resterende. Vi er ganske overrasket over disse anklagene.

“Giverne er blitt forespeilet om at gaver skal gå til evangelisering og innkjøp av utstyr, som helt klart ikke er tilfellet her. Det har gått til å nedbetale gjeld etter oppkjøp av kanalen.”

Dette er jo også feil. Vi har samlet inn penger til drift av kanalen, og da er det klart at pengene brukes til nettopp drift, innkjøp, nedbetalinger, lønninger og ellers all annet av driftskostnader.

Når vi har øremerket innsamling til nye mikrofoner, harddisker eller TV-buss, har ALLTID de pengene vært satt på egen konto og pengene brukt til det øremerkede innsamlede formålet.
Det ble også sagt at vi kunne selge kanalen og berike oss selv – noe som også er utelukket – vi har statutter som ikke tillater salg og utbytte, slik at det er utenkelig å gjøre noe slikt.

Da ville vi bryte tillit og troverdighet mellom giverne og oss som eiere – og alt vi bygger opp ville bli ødelagt.
Veien videre i denne saken er jo at advokaten og revisoren vår arbeider gjennom anklagene for at vi skal bli slettet av listen.
Vi synes hendelsen er lei og mener det er feilaktige anklager. Vi har lagt vinn på siden starten av kanalen å ha høyest mulig nivå på alle økonomiske forhold, så det er både sjokkerende og overraskende å få slike anklager.

Vi merker at konfliktnivået har økt mot Kanal 10.
En del forfølgelse kan man få fordi man gjør dumheter, ikke har kunnskap eller er ufin mot andre mennesker.
Når Bibelen snakker om motgang og forfølgelse er det når man gjør Guds vilje.
Da er det nemlig også en annen som våkner.
Vi må ikke være så blåøyde at vi tror vi kan drive kristen virksomhet etter Guds vilje uten å møte motstand.
I enhver Edens hage er det en slange…
La oss forholder oss til det og fortsette å gjøre Guds vilje, tross motstand, løgn og baksnakkelse.
Det er den bibelske modellen.

Øyvind Rygg
Daglig leder