Noe av det mest skremmende i denne tiden, er alle de selvoppnevnte “profetene” som trer frem på arenaen og uttaler seg om verdenshendelser.

Man mener skråsikkert at vi er i de siste tider, og at Antikrist er nær. Man uttaler seg om koronaepidemien, presidentvalget i USA, globaliseringen, vaksine-politikk og andre aktuelle emner. Våger man å stille spørsmålet om dette, henvises man til et klipp på internett som skal være beviset på troverdigheten.
Det eneste man oppnår er på spre usikkerhet og frykt, og gjøre slik at folk mister fokus på vekkelse, menneskers frelse eller Guds rikes utbredelse.

Om man leser i det nye testamentet ser man at under uro, forfølgelse og kaos, gikk evangeliet frem med hast. Man kan si at kaostider er vekkelsestider.
Vi tenker ofte at evangeliet skal ha gode kår, solen skal skinne og alt er fryd og gammen. Og vi vil jo alle ha gode stabile liv. Men dette finner man ikke i
historien. Konsekvent så går Guds rike frem i brytningstider. Når ting rundt oss blir ustabilt, begynner folk å søke hen til Guds rike og kirken. Midt i uro og kaos, vokser faktisk evangeliet frem, mennesker blir frelst og Guds rike vinner fart. La oss ikke miste fokuset. La oss legge til side konspirasjonsteoriene.
Få tilbake fokuset på Jesus, frelsen, bønnen og Guds rike. Hvilke drømmer bærer du på? Nå er det tid for å sette spaden i jorden! Ikke vent til alt kanskje blir stabilt og stille igjen.