I Dommerboken 3.2 står det et litt underlig uttrykk oversatt fra engelsk:
The art of war eller på norsk Kunsten å føre krig.
Dette forteller om hvordan Herren ikke drev ut alle fiendene for
israelittene på en gang, men lot de litt etter litt overvinnes, slik at de hadde
noen å bryne seg på for opprettholde den dyrebare krigskunsten.
Norge er i en situasjon nå, hvor det er mange fiender av evangeliet og
hvor vi som Guds folk må bruke det vi har lært for å få evangeliet tilbake i
posisjon.
Vi kjenner på motstanden, kritikken og forakten, men lærer oss samtidig
krigskunsten. Vi presser på i skolene, media og helsevesen, hvor vekkelsen igjen
skal få røre med landet vårt – og hvor evangeliets sannheter skal får dominere i alle ulike deler av liv og
samfunn.
Nøkkelen er å søke Gud, omvende seg, lytte inn hva Han sier og deretter gjøre det Han sier til oss personlig for
å få ut evangeliet.
Vi har fått Kanal 10, som er vårt våpen for å ta landet.
Vi må inn i hver stue, leilighet og hus, i hvert et kontor, offentlig sted og
instutisjon. Inn i hver en TV-skjerm – med de gode nyhetene, slik at vi er der den
dagen trangen etter mening, trøst eller Gud selv blir for stor. Da må vi
kun være et knappetrykk unna på fjernkontrollen…
Dette er slik vi skal ta landet – ved å bruke vår «krigskunst» – å bruke
mediaredskapene slik at Kanal 10 kan påvirke ikke bare noen få interesserte,
men hele befolkningen.
ALLE skal høre evangeliet og få mulighet til å velge. Men da må vi behersker kunsten for å ta et helt land!