I oktobernummeret av programbladet skriver vi om hva som sendes på kanalen, samt en del av det som er nytt fra oss.

Det er viktig at du ikke ser på Kanal 10 som en generell kristen TV kanal, hvor de med spesiell interesse for religion finner religiøse programmer.
Kanal 10 har et mandat, oppdrag og en visjon. Vi tror denne visjonen er gitt oss av Gud. Dette kan man selvfølgelig hevde uansett, men vi tror at Herren utover det å drive kanalen, har gitt oss et konkret oppdrag, som er formulert i denne visjonen:

  1. Være en kanal for vekkelse og nytt liv i Norge.
  2. Vise hva Gud gjør fra Den norske kirke og til trosbevegelsen og alt der i mellom

En visjon er ikke noe man kan snekre sammen selv. Den må være gitt av Gud om man skal drive et Guds arbeid. Vi tror denne visjonen er gitt oss av Gud og at det vi gjør er i samsvar med HANS gode og rette vilje.

Vi skal bygge en plattform for alt Guds folk i Norge, slik at hver mann og kvinne kan få høre Sannheten i sin egen stue.

Du vil se at kanalen har mange ulike typer programmer, men det er to hovedgrupper.
Bygging av Guds rike, evangelisering, oppbyggelse og inspirasjon. OG Verdier og samfunn. Begge disse to delene er viktige og de kan hver for seg ikke stå på egne ben. Det er dette som kalles reformasjon. Å ta med seg sannhetene om Guds rike inn i samfunnsliv, familieliv og alt hverdagsliv. Evangeliet skal bringes inn i det livet hver og en av oss lever.

Det er det som skaper grobunn for vekkelse og åndelig vekst i et land. Ikke at man separerer Guds rike fra alt vi har av liv rundt oss, men at vi tar disse to delene og mikser dem godt sammen, slik at hele vårt liv blir gudfryktig og hellig midt i det profane men vekkelseshungrige samfunnet. God fornøyelse!