Ofte kan man høre når det kommer inn større gaver til et kristen
arbeid: «Dette viser at Gud er med dere». Men er dette virkelig sant?
Er økonomiske gaver automatisk tegn på Guds velvilje og favør?
Penger kan flyte fritt i alle type virksomheter, med både gode og
dårlige formål. Også i gode og dårlige kristne virksomheter.
Jeg har selv vært med i flere tjenester som måtte
legge ned på grunn av mangel på penger. Men vi bad der, trodde
på Gud der og håpet han ville gripe inn… Vi tror likevel at Gud
vil finansiere sitt verk. Men da ved å bruke oss.

Vi må ha Guds velvilje i alt vi gjør, det må være rent i hjerter og handlinger,
ingen gråsoner eller skjulte agendaer, manipulering eller triksing. Vi
tror også at Gud vil gi oss måter å finansiere driften av virksomheten på.
For Kanal 10 bruker vi Kampanjeuken for å gjøre dette. I tillegg prøver vi å få
flest mulig til å bli støttepartnere eller mediamisjonærer. Dette gir stabilitet
og styrke i økonomien vår.

Penger kommer inn når vi fokuserer på penger og arbeider med å få dette
området til å fungere. Det er ikke nok å si «Gud vil forsørge oss». Dette
gjelder også alle andre områder i et arbeid. For å f.eks få trivsel i en
menighet eller tjeneste må man fokusere på dette for at folk skal
trives. Det samme gjelder våre hjem, ekteskap eller barna: Vi må fokusere
og arbeide for å få disse områdene til å fungere og blomstre.
Gud er med oss i våre tanker, ideer og vårt arbeid. Men han skal ikke
gjøre ting for oss. Vi skal gjøre arbeidet under hans vinger, salvelse
og visdom. Da vil arbeidet lykkes for oss. Og innimellom opplever vi at han
gir oss gaver og velsignelser – men dette er ingen blankofullmakt på at
vi kan gjøre som vi vil eller leve som vi vil. Guds spesielle velsignelser i
f.eks. økonomi betyr ikke noe annet enn at Gud er bare god, ikke at han
sanksjonerer for alt du og jeg gjør.