Norge er veldig unikt. Vi er et lite land med 5 millioner innbyggere.
Men vi har et stort antall kristne TV-kanaler.
Visjon Norge, Gospel Channel og Kanal 10 kjenner jo nå de aller fleste.
Men når vi følger med litt i pressen ser vi at VL-TV (Vårt Land), TV 12 (Bedehuskanalen) også kommer
på lufta i Norge.
I tillegg kommer det mange av de svenske kanalene inn i Norge – Kanal 10 Sverige, Vision Sverige og TBN Nordic.
Vi er SÅ velsignet.
Så kan man høre: ”Er det nok seere og penger til alle disse kanalene?”
Svaret på det er JA. Jo flere kanaler, jo mer forkynnelse, og jo mer frelste og aktive kristne.
Og enhver vil supporte sin kanal. La oss tro på Gud .
– Det er mennesker nok.
La oss alle bare fullføre visjonene.
Gjøre det Gud har sagt og forvente at han gir oss det vi trenger