Da har høsten satt inn for alvor og vi har bestemt oss for å gjøre
forandringer på kanalen slik at vi får bedre slagkraft med programmene
våre og mer forutsigbarhet for deg som seer.

Mange av dere har kontaktet oss når det blir forandringer i
sendeskjemaet, og beklaget at yndlingsprogrammene deres har
gått ut til fordel for andre programmer som du kanskje slett ikke hadde
ønsket deg.

Nå gjør vi en forandring som innebærer at vi hver dag også i helgen
viser deg Kanal 10 Live fra kl 19:30 Samtidig forandrer vi sendetiden på
mange av programmene våre slik at du lettere skal huske når de kommer
og vite at de virkelig er der hver uke. Vi kommer fortsatt til å ha kampanjeuke
hver tredje uke i måneden, men da fra kl 19:30 – 22:00 og ikke som før på sen
ettermiddag slik at du får del av andre spennende ting den tiden.
Evangeliesenteret vil heretter sender hver lørdag og søndag kl 12:00 og
18:00 slik som i gamle dager på den andre kanalen. Dette vet vi også er
etterlengtet.
Det er ytterligere forandringer på mange av de andre programmene,
men se etter i programoversikten og les! Helgene er viktige og her vil vi i
større grad vise deg konferanser og satsinger fra Storstua i Røyken og
andre steder. Dette vil du kunne glede deg over denne måneden: Håkon
Fagervik og Eva Osvold Sundal sendes i helgene nå i september. Følg med
fra 19:30 og utover fra fredager til søndager.

En godbit til slutt: Tirsdagskveldene er et unntak når det gjelder Kanal
10 Live. Her vil vi tre tirsdager i månenden (Når det ikke er
kampanjeuke) sende direkte fra EFAsenteret til Jørn og Pernille Strand i
Froland. Fra 19:45 disse tirsdagene kommer et sterkt evangelisk budskap,
vitnesbyrd og vekkelsesmusikk.

God fornøyelse!