Om kanalen

Dette er Kanal 10

Kanal 10 er en helnorsk kristen TV kanal.

Kanalen ble etablert av Kanal 10 Sverige som et norskt aksjeselskap 1. november 2010.
Etter mange spennende og til dels krevende driftsår ble kanalen lagt ut til salg og kjøpt av selskapet «Ryggs TV tjenester AS» 1. oktober 2018.
Prisen var 15 mill kroner og dette betales ned hver måned over driftsbudsjettet.
Kjøpet er ferdig nedbetalt 1. oktober 2025.
 
Det ble etter en stund behov for å omgjøre selskapets eierstruktur, og det er nå gjort.
«Stftelsen Kanal 10» er nå eier av selskapet «Kanal 10 Norge AS».
Strenge og klare vedtekter i stiftelsen og aksjeselskapet sikrer at det er trygg forvaltning av visjonen, programproduksjonen og økonomien.
Styrene i stiftelsen og aksjeselskapet består av lojale og trygge styremedlemmer.
Teologisk er Kanal 10 forpliktet seg på Lausannepakten, som sikrer en konservativ og bibeltro
bibelforståelse.
 
Kanalen har en visjon, som er kompasset for hvordan vi arbeider:
Være en kanal for nytt liv og vekkelse.
Vise hva Gud gjør, fra Den norske kirke til trosbevegelsen og alt der imellom.
Være en plattform for alt Guds folk.
Være med å lindre nød.
 
Kanalen har 8 ansatte og ca 50 frivillige.
Hovedkontoret er på Bjerke travbane i Oslo, og i tillegg har kanalen en 6-kameras TV buss som kan videreformidle møter, konferanser og konserter.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:

Organisasjonsnummer: 818 414 692
Navn/foretaksnavn:
KANAL 10 NORGE AS

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Forretningsadresse:
Bjerke travbane
Refstadveien 29, 
0589 OSLO

Registrert i Enhetsregisteret: 14.12.2010
Stiftelsesdato: 15.10.2010

Daglig leder/ adm.direktør:
Øyvind Rygg
 
Vedtektfestet formål:
Selskapets formål er å fremme tiltak som bidrar til å spre kristent budskap gjennom å produsere og
distribuere kristne TV programmer for ulike sendeplattformer i Norge.
Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. 
Overskudd i selskapet skal kun anvendes til å fremme selskapets formål.

Selskapets formålsbestemmelse kan ikke endres.
 
 
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2020

Styre:

Styrets leder: Øyvind Rygg
Styremedlemmer:
Tor Arne Vik-Haugen
Trond Solberg
Erling Julian Kristiansen

 

Revisor:
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 981 497 023
AGDER-TEAM REVISJON AS
Teknologiveien 9, 4846,
ARENDAL