Personvernregler

Personvernerklæring og behandling av partneres personopplysninger i Kanal10 Norge AS

Kanal10 Norge AS Org.nr 996 260 461 er en helnorsk kristen TV-kanal, organisert som et aksjeselskap. Programmene på kanalen er dels egenproduserte, og dels produsert av kanalens sende partnere. Kanalen sender døgnet rundt på satellitt (Thor), kabel-TV og fiber, samt på strømmetjenester på ulike plattformer. Kanalen finansieres via faste gaver og enkeltgaver fra seerne og reklame på kanalen.

Denne personvernerklæring følger de forskrifter og retningslinjer som gis i Personopplysningsloven og Eu’s personvernforordning (GDPR) av 2018

Behandlingsansvarlig

Kanal10 er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Partnerregisteret og er forpliktet til å informere om:

 1. Formål med behandlingen
 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn
 3. Tredjeparts rolle i behandlingen.
 4. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
 5. Dine rettigheter

Begreper

 • Personregister/partnerregister er i dette skriv omtalt som PR og kontakter omtales som partnere.
 • Behandlingsansvarlig
  Hvem som er ansvarlig for å bestemme formålet med behandlingen av personopplysninger i PR og på hvilken måte det utføres.
 • Behandling av personopplysninger
  Den operasjon/handling som gjøres ved bruk av personopplysninger.
 • Personregister/partnerregister (PR)
  En planmessig strukturert database som inneholder personopplysninger som; Navn, adresse, telefon/mobilnummer, e-postadresse, kjønn, personnummer, betalingsavtaler og innbetalinger.
 • Databehandler
  Er det organ eller firma som behandler personopplysninger på vegne av Kanal10.
 • Samtykke
  En handling fra den som personopplysningene gjelder, gitt ved muntlig eller skriftlig samtykke. (Henvendelser spesifisert under punkt 2 anses som et gitt samtykke.)
 • Skriftlig
  En skriftlig henvendelse er enten ved brev, SMS eller Epost.

 Formål med personregister og behandling av personopplysninger

Formålet er å ha en systematisk nedtegning av informasjon på personer som har eller ønsker å opprette en betalingsavtale, har gitt/gir økonomisk(e) gave(r) eller mottar programblad, nyhet og informasjonsskriv fra Kanal10.

Informasjonen i PR brukes til intern kontroll/bruk/oppfølging og til kommunikasjon med den enkelte partner. Informasjonen i registeret deles ikke med en tredjepart, med unntak av;

 1. De pålagte rapporteringer som blir gitt av statlige myndigheter.
 2. Oversendelse av informasjon til tredjepart som bistår med utsendelse av informasjonsbrev, nyhetsbrev og programblad.

 Til tredjepart deler vi kun de personopplysninger som er nødvendig ved utsendelse av informasjonsbrev, nyhetsbrev og programblad, med unntak av:

 1. Programvareleverandør til den tekniske CRM løsningen som håndterer og lagrer alle person og giveropplysninger og bruken av disse. Det er her opprettet egen databehandleravtale etter personopplysningsloven, som sikrer en høy sikkerhetsstandard og databeskyttelse av alle personopplysninger. Systemløsningen brukes blant annet for å sikre at kanal10 kun registrerer personopplysninger om en partner på ett sted og på et sikkert område. Samtidig sørger systemet for at den registrertes personopplysninger kun brukes til lovlig angitt formål. Personopplysninger som behandles i dette systemet deles kun med personer som har fått tildelt spesifikke rettigheter og disse personene er underlagt taushetsplikt.

Utsendelse av opplysninger som inneholder personnummer gis ikke ut til tredjepart, med unntak av;

 1. Offentlige myndigheter som kan kreve det for å verifisere person/giver.

 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn

For å kunne behandle og følge opp tjenester, giveravtaler og gaver gitt til Kanal10, lagrer vi personopplysninger som navn, bostedsadresse, e-postadresse, telefon/mobilnummer, kontonummer, personnummer, innbetalinger og kommunikasjonslogg.

Samtykke til personopplysninger er gitt ved:

 1. Inngåelse av betalingsavtaler muntlig, skriftlig eller på annen registrert måte
 2. Faste eller engangsgaver gitt ved giro, SMS, Vipps, Vipps fast, E-faktura eller på annen måte
 3. Abonnering på programbladet via nettside, skriftlig, muntlig eller annen registrert måte
 4. Kanal10.no benyttes det informasjonskapsler (Cookies). Cookies brukes bland annet for å gjøre nettsiden mer brukervennlig. (All innsamling av opplysninger via responsskjema på vår hjemmeside (kanal10.no) blir slettet fra nettet etter 30 dager.)
  Gjennom cookies blir det ikke samlet inn sensitiv personlig informasjon
 5. Opplysninger som er eller blir gitt ved henvendelse om forbønn, bli makulert eller anonymisert etter anvendelse

Ved mangelfull person informasjon eller ved behov for å verifisere at vi har korrekt informasjon for å behandle avtale eller tjeneste, henter vi supplerende opplysninger i offentlige registre og tredjepartsleverandører av persondata som befinner seg innenfor EU og EØS.

 1. Tredjeparts rolle i behandlingen.

Vi bruker tjenester fra tredjepart ved utsendelse av informasjonsbrev, nyhetsbrev og programblad. Vi deler kun de personopplysninger som er helt nødvendig for å kunne foreta utsendelsen. For å sikre en høyest mulig grad av personvern er det for alle tredjepartsleverandører, som utfører en tjeneste for Kanal10, inngått en databehandleravtale som strengt regulerer bruken av personopplysninger og gode rutiner for sletting etter utført tjeneste.

 1. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Kanal10 benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring av personopplysninger. Nødvendige tekniske og organisatoriske rutiner er innført for å sikre at personopplysninger til enhver tid er forsvarlig beskyttet og lagret.

Kanal10 lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for behandlingen og personopplysninger blir automatisk slettet etter skriftlig eller muntlig krav om sletting eller ved 5 års inaktivitet.

 1. Dine rettigheter

Som eier av dine personopplysninger har du følgende rettigheter:

 1. Innsyn i vår bruk av dine personopplysninger
 2. Utlevering (dataportabilitet) av dine personopplysninger
 3. Fremme innsigelser og korrigering av personopplysninger
 4. Sletting av personopplysninger eller begrense behandlingen av disse
 5. Sletting av samtykke

Kanal10 følger personvernprinsippene ved enhver behandling av personopplysninger:

 • All behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og transparent
 • Personopplysningene skal behandles til spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål
 • Personopplysninger som behandles skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for det angitte formålet de behandles for
 • Personopplysninger som behandles skal være korrekte og oppdaterte, og at opplysninger som er feil skal korrigeres eller slettes
 • Personopplysninger skal ikke lagres i lenger tid enn det som er nødvendig for det/de formålet/-ene de behandles for og det kanalen er forpliktet til
 • Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet og fortrolighet beskyttes
 • Kanal10 skal sørge for at personopplysningene blir behandlet på en tilstrekkelig sikker måte, ved at nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak er etablert og implementert

 

Kontakt informasjon

Kanal10 Norge AS    Org.nr. 996 260 461
Bjerke Travbane, Refstadveien 29
0589 OSLO
Telefon 47 77 50 77
E-post info@kanal10.no
www.kanal10.no

Daglig leder: Øyvind Rygg