Utsendelse av avtaleskjema

Vi har sendt deg en epost med avtaleskjema!

Vi setter så stor pris på at du ønsker å være med og støtte Kanal10 Norge!

Vedlagt eposten som er sendt deg ligger et avtaleskjema for inngåelse av avtalegiro.

Gjør som følger:
– Skriv ut svarkupongen.
– Fyll ut sted, dato og underskriv svarkupongen.

Send svarkupongen i lukket konvolutt til:

Kanal10 Norge AS
PartnerService
Flosterøyveien 316
4810 Eydehavn

Vi ønsker igjen å si tusen takk for at du vil være med og støtte Kanal10. Din gave vil bli til velsignelse og bidrar til å hjelpe oss i vårt arbeid med å spre evangeliet.