Endelig har vi lagt bak oss mye av pandemien og kan se frem til en sommer full av konferanser! I det minste her på Kanal 10.

Hele juli er full av herlige livskraftige sommerkonferanser som er til for deg og din familie – ikke bare for å gi oss et  sommerarrangement, men å utruste oss for de mange utfordringene og hverdagene som ligger foran oss i det nye kommende året.

Det kan være tøft å stå i åndskampen. Sterke humanistiske og liberale krefter både innenfor og utenfor kirkelandskapet forfekter en  ro uten forpliktelser og gudsfrykt, samt vil legalisere synd og ugudelighet.

Vi møter press rundt oss på alle kanter – man skal være sterk og overgitt i en tid som denne. Derfor trenger vi sommerkonferansene.
Så vi får utrustning og frimodighet i en tid som denne. På studiestedet, i jobben, på de sosiale mediene og i familien. På alle disse renaene kreves det at vi står opp for evangeliet og ikke kompromisser.

Å være moden betyr å gjøre gode og kloke valg. Å kunne si nei og ja på de rette stedene, på alle de ulike arenaene vi blir utfordret.
Ja til hellighet og gudsfrykt – nei til urenhet og synd.

Vi begynner med Evangeliesenterets langhelg-konferanse på Storstua i Asker mellom torsdag 1. og søndag 4. juli – hver dag kl 19:30.

Fra mandag den 5. juli og til søndag 11. overfører vi fra Fangekasa bibelcamping: Media, misjon og musikk. Bibeltimer hver dag
kl 10:00 og kveldsmøter kl 18:00 (mandag til onsdag) og 19:30 (torsdag til lørdag). I siste del av uken, mye konserter.

Oasekonferansen i Fredrikstad overføres på kanalen mellom tirsdag 13. og lørdag 17. Formiddagsmøter kl 10:00 og kveldsmøter
kl 18:30.

Fra tirsdag 20. og til søndag 25. viser vi Himmel og hav-konferansen i Arendal. Kl 11 på formiddagen og 18:00 på kvelden.

Fra onsdag 28. til søndag 1.august kan du følge Evangeliesenterets landsstevne – denne gangen fra pinsemenigheten  Salen i Halden. Møter kl 11:00, 16:00 og 19:30.

Filadelfia Kristiansand har sin sommerkonferanse fra onsdag 4. august  og helt frem til søndag 8.august
kl 18:30.

Vi viser også Salt og Lys Online 2021. Fra tirsdag 3. august til fredag 6. august kl 17:00 (Reprise dagen etter på formiddagene)

Her er emnet «Guds rike»
Og til slutt skal vi vise fra Sarons Dal-konferansen. Fra fredag 13. august kl 19:30
og fortløpende mange av helgene og noen ukedager fremover vil du kunne følge denne konferansen.

Mange av møtene sendes også flere ganger i reprise i løpet av døgnet. Altså noe for enhver smak!

Kanal 10 ønsker deg en riktig god sommer