Visjon

Kanal 10 til alle hjem i Norge!

 

  • Vi vil være et redskap for vekkelse og liv for menigheter og enkeltpersoner. 
  • Vi vil vise hva Gud gjør fra Den Norske Kirke og til trosbevegelsen og alt der imellom.
  • Vi vil gi et tydelig og klart bilde av Jesus Kristus som Guds sønn og presentere korset som den eneste veien til frelse for dem som tar imot ham. 
  • Vi vil stå for original, klassisk kristendom. Kanal 10 ønsker å være en profetisk klar røst i vår tid, basert på Guds Ord og Åndens ledelse. 
  • Vi vil undervise den troende i å leve et fremgangsrikt og sunt kristenliv i tjeneste for Herren.
  • Vi skal bruke norsk språk og kultur slik at evangeliet kan formidles på morsmålet. (Ap.gj 2.11)
  • Vi vil være en røst for de forfulgte kristne i alle land, og en støtte for Israel og det jødiske folket.