Kanal 10 har fått det store privilegiet å være en røst i Norge, slik at det Gud har på agendaen når ut til Hans folk og også Norges folk på en effektiv og tydelig måte.

Så er det årsskiftet og den nye året 2021. Hva er det som ligger foran oss? Ser vi på året som har gått, 2020, har det ikke bare vært grunn til å glede seg… Så mye sterke krefter i samfunnet prøver å dreie hele forståelsen av det å være menneske vekk fra Bibelen og inn i en surralistisk tenkemåte, hvor følelseslivet skal få styre oss med lovmessig beskyttelse.
Det som før var biologiske absolutter frakobles og legges under følelseslivets dominans, og tilbake
sitter ulykkelige og frustrerte mennesker. Kanal 10 vil fremover enda sterkere koble seg mot den konservative bibelforståelsen om at det som står skrevet ER Guds ord – ufravikelig og klart. Ikke at Bibelen OMHANDLER Guds Ord. Vi må snakke åpent om hva Bibelen sier om den skremmende samfunnsutviklingen vi nå er inne i. Vekkelse og reformasjon må gå enda sterkere sammen. Evangeliet må forkynnes til frelse, dom over synden og at mennesker må vende om og følge Jesus. Samtidig må vår tro påvirke livet rundt oss – i samfunnet, på skole og arbeidsplass, og ikke minst i media – og kulturlivet. ALT må gjennomsyres av Guds Ord.
Historisk har sterke menigheter vært Ordets talerør. Nå er vi i en annen tid. Nå ligger dette mandatet mere på media enn i tidligere tider – naturlig nok. Vi som kristen TV-kanal har et viktig oppdrag i å holde sannheten oppe og samtidig formidle liv og vekkelse.
Dette blir enda viktigere i 2021.
Det kan også bli tøffe tak. Vil noen kunne bli satt i fengsel i 2021 fordi man mener og uttrykker noe som står skrevet og som samtidig andre kan kjenne seg krenket over? Har vi sunne menn og kvinner i Norge som kan bære sannheten og samtidig være villige til å ta konsekvensene av den?
Her må vi kanskje gå i oss selv og overgi oss på nytt. Presten Richard Wurmbrand forteller i boka “Kristen i rumensk fengsel” (1969 under kommunisttiden i Romania:
Kona Sabina sier til ham i en konferanse for stat og kirke som de deltar på, hvor kompromiss og unnfallenhet råder: – Gå og vask denne skam av Kristi ansikt!
– Gjør jeg det, vil du miste din mann, svarer Richard. – Jeg trenger ikke en kujon. Gå og gjør det! Richard Wurmbrand reiste seg og fikk ordet i konferansen
og talte frimodig ut, til kommunistenes forferdelse og kirkenes begeistring. Straks deretter havnet han i fengsel med en dom på 20 år… Er vi rede?